Chronická leukémia

8.4.2012 , Ondřej Volný

chronicka-leukemie.jpg - kopie
chronicka-leukemie.jpg - kopie
Chronické leukémie sú choroby, pri ktorých dlhodobo dochádza k produkcii nefunkčných krvných buniek. Pri chronickej leukémii tieto nefunkčné krvinky vytláčajú produkciu zdravých krvných buniek a poškodzujú tak organizmus. Našťastie nie sú chronické leukémie bezprostredne tak nebezpečné, ako ich akútne varianty.

Chronické leukémie

Chronické leukémie sú nádorové ochorenia postihujúce krvotvorbu a prebiehajú dlhodobo. Pri leukémii sú postihnuté tzv. kmeňové bunky, ktoré dávajú za vznik krvným elementom, teda červeným a bielym krvinkám, vrátane krvných doštičiek. Jedinci trpiaci leukémiou majú postupom času v kostnej dreni prítomné nefunkčné bunky. Dôsledkom je výpadok funkcie všetkých krvných elementov s ich typickými príznakmi.

Typy chronickej leukémie

Chronické leukémie, obdobne ako tie akútne, delíme podľa toho akú bunku postihujú na chronickú myeloidnú leukémiu a chronickú lymfocytárnu leukémiu.

Chronická myeloidná leukémia

Chronická myeoloidní leukémia sa vyskytuje predovšetkým v dospelom veku, o niečo častejšie u mužov a predstavuje 25% všetkých leukémií vyskytujúcich sa u dospelých. Jej podstatou je prítomnosť tzv. Philadelphského chromozómu, čo je genetická odchýlka, ktorá paradoxne vedie k lepšej prognóze ochorenia ako u ľudí, ktorí ju nemajú. Tento typ leukémie býva často bezpríznakový a preto sa na neho príde pri náhodne pri vyšetrení krvného obrazu.

Chronická lymfocytárna leukémia

Chronická lymfocytárna leukémia je nádorové ochorenie vychádzajúce z bielych krviniek, ktoré sú istým spôsobom pozmenené proti norme. Rovnako ako predchádzajúci typ je to ochorenie skôr neskoršieho veku. U detí je jej výskyt vzácny.

Príznaky chronickej leukémie

Počiatočná fáza chronickej leukémie často prebieha niekoľko rokov, priemerne 3 až 4 roky, veľmi nenápadne. Často sa zistí náhodne pri vyšetrení krvi. Počiatočnú fázu môžeme označiť za miernu. K príznakom chronickej myeloidnej leukémie patrí váhový úbytok, intenzívne nočné potenie, nevýkonnosť a nepríjemný tlak pod ľavým rebrom v dôsledku zväčšenia sleziny. Pri chronickej lymfocytárnej leukémie sa vyskytuje úbytok všetkých krvných elementov, zväčšenie sleziny a pečene. Chorí v chronickej fáze sú liečení často ambulantne a kvalita života nie je príliš ovplyvnená.

Diagnostika chronickej leukémie

Diagnostika leukémií spočíva v klinickom vyšetrení pacienta lekárom, laboratórnymi, či ďalšími vyšetrovacími metódami. Základom je anamnéza, kedy lekár zisťuje všetky ťažkosti pacienta, ktoré ho viedli k návšteve lekára. Z laboratórnych vyšetrení je najdôležitejšie komplexné vyšetrenie krvi. V krvnom obraze sa pri leukémii zisťujú odchýlky v počte jednotlivých krviniek, ale aj v pomernom zastúpení jednotlivých typov. Pri podozrení na leukémiu sa ďalej vykonávajú vyšetrenia chromozómov krvných buniek so zameraním na prítomnosť abnormalít v DNA. V rámci rozboru krvi je nutné vyšetriť aj orgány, ktoré môžu byť leukémiou postihnuté, predovšetkým pečeň a obličky. V neposlednom rade sa robí vyšetrenie kostnej drene aspiračnou biopsiou, teda metódou, kedy je do kosti zavedená ihla schopná pri jej vyňatí z tela odobrať vzorku.

Terapia chronickej leukémie

Terapia chronickej myeloidnej leukémie je individuálna s ohľadom na vek, zdravotný stav a nález v krvnom obraze. V počiatočnej fáze je nutné regulovať počet leukemických buniek a nadbytočných krvných doštičiek, ktoré prinášajú riziko vzniku krvných zrazenín. Používajú sa cytostatiká alebo sa leukemické bunky odstraňujú pomocou špeciálneho prístroja tzv. leukaferéza. Ďalej je nevyhnutné dodržiavať dostatočný pitný režim a terapiou predísť hroziacej dne. Dna môže chorobu komplikovať. Príčinou je zvýšenie hladín kyseliny močovej, ktorá sa ukladá predovšetkým kĺboch a spôsobuje bolesti. Kryštály kyseliny močovej tiež poškodzujú obličky. Hlavnou voľbou pre terapiu chronických leukemiíí je Imatinib (GLIVEC), ktorý pôsobí na narušený životný cyklus leukemických buniek. Pri zlyhaní alebo pri neznášanlivosti liečby je možná transplantácia kostnej drene od vhodného darcu.

Načasovanie terapie

Pre chronickú lymfatickú leukémiu je typické, že sa liečba začína, až sa choroba začne prejavovať. V terapii sa uplatňujú kortikoidy, cytostatiká a špeciálne protilátky namierené proti leukemické bunkám. U mladších chorých sa častejšie volí transplantácia kostnej drene. Podmienkou je dobrý zdravotný stav pretože samotná príprava na transplantáciu je pre telo veľmi náročná.

Prognóza chronických leukémií

Ak je chronická myeloidná leukémia odhalená v počiatočnom štádiu a je nasadená účinná liečba, pohybuje sa doba prežívania od diagnózy okolo 15 rokov. Ale aj pri terapii existuje riziko prechodu do agresívnej formy, ktorá má horšiu prognózu podobnú akútnym leukémiám. Pri chronickej lymfatickej leukémii sa prežitie pohybuje okolo 10 rokov. U niektorých chorých je obraz nemenný a prakticky ich život neovplyvňuje. U 30% sa choroba v priebehu rokov zhoršuje a je nutná intenzívna liečba.

Diskuze:

CaseySwibe: wh0cd700643 <a href=http://citalopram2016.us.com/>Citalopram</a> <a href=http://cialisonline.us.com/>cialis online</a> <a href=http://viagranoprescription.us.com/>viagra without prescription</a> <a href=http://viagraonlinecanadianpharmacy.us.com/>viagra online</a> <a href=http://albendazole2016.us.com/>Generic Albendazole</a> <a href=http://levitrainfo.se/>levitra</a>

1. februára 2017 15:00

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email