Prof. MUDr. Viliam Bada , DrSc.

  • kardiológ
  • Limbova 5, 83305 Bratislava
  • 0259541112-informátor/vrátnica

Najbližší lekár

0 km

FNsP Bratislava - Kramáre

kardiológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Ardó

kardiológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. L. Šabo

kardiológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Fedor Šimko , CSc., MUDr. Martin Kokles

kardiológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 09:00 - 12:00
Streda: 09:00 - 14:00
Piatok: 09:00 - 12:00