MUDr. Zuzana Somorová

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • FNsP - ORL odd. Nám. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Bilkovič

otorinolaryngológ (ORL)
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Silvia Frühwaldová

otorinolaryngológ (ORL)
FNsP F. D. Roosevelta - ORL odd. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Patrícia Kmeťová

otorinolaryngológ (ORL)
NsP F.D.R. - ORL odd. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Iveta Králinská

otorinolaryngológ (ORL)
NsP F. D. Roosevelta Námestie Generála Ludvika Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny