MUDr. Zuzana Mesárošová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NsP F. D. R. - foniatrické odd. Nám. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Elena Bálintová

prakt. lekár pre dosp.
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Mária Jančová

prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD, NZZ Partizánska 12, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Silvia Laurincová

prakt. lekár pre dosp.
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Daniela Šustáková

prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Šustáková ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny