MUDr. Zoltán Nagy

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ - PLPD, amb. SAD Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

Najbližší lekár

0.49 km

MUDr. Milota Ambrušová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD, ZS Bulharská 3, 821 04 Bratislava

0.49 km

MUDr. Darina Bilančíková

prakt. lekár pre dosp.
ZS Bulharská 3, 821 04 Bratislava

0.49 km

MUDr. Anna Rozborová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bulharská 3, 821 04 Bratislava

0.8 km

MUDr. Mária Simanová

prakt. lekár pre dosp.
Amb. praktického lekára pre dosp. Drieňova 38, 821 02 Bratislava

Ordinačné hodiny