MUDr. Vojtech Lazar

  • traumatológia
  • NZZ - Chirurgické centrum a.s. Kozia 17, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0.29 km

MUDr. Tomáš Braunsteiner

traumatológia
Subkat. traumatol.,Klin.úraz.chir.DFNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

0.29 km

Doc. MUDr. Jozef Lohnert

traumatológia
FNsP Klinika úrazovej chirurgie Limbova 5, 833 05 Bratislava

0.29 km

MUDr. Jozef Sabol

traumatológia
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.29 km

MUDr. Marián ivan Skalinský

traumatológia
NMO g. MUDr. Paškana Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny