MUDr. Vladislav Volek

  • endokrinológ
  • NsP FDR - interná klinika L. Svobodu 1, 974 04 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.89 km

MUDr. Svetlana Bieliková

endokrinológ
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica

0.89 km

MUDr. Iveta Wildová

endokrinológ
Nemocnica F.D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

1.67 km

MUDr. Svetlana Bieliková

endokrinológ
Nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

1.8 km

MUDr. Vladislav Volek

endokrinológ
Námestie Ľ.Svobodu 21, 97401 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny