MUDr. Vladimír Ťažký

  • kardiológ
  • NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Ing. MUDr. Viliam Bernát

kardiológ
NÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Pavel Gavora

kardiológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Kokles

kardiológ
III. interná klinika FNsP ak. L.Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Stanislav Mizera

kardiológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny