MUDr. Vladimír Mišanko

  • urológ
  • FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Prof. MUDr. Ján Breza

urológ
Urologická klinika LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Frederico manuel Figueiredo goncalves

urológ
Urologická klinika LFUK Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Hoffmann

urológ
FNsP akad.L.Dérera Limbová 5, 83305 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Michal Horňák

urológ
LFUK - urol. kl. Limbová 5, 831 05 Bratislava

Ordinačné hodiny