MUDr. Vladimír Lánik

  • ortopédia
  • Nešt. ortop. ambulancia Vajnorská 40, 821 08 Bratislava

Najbližší lekár

0.43 km

MUDr. Marián Šintál

ortopédia
FN - odd. ortopedickej protetiky Záhradnícka, 813 69 Bratislava

0.49 km

MUDr. Boris Machút

ortopédia
OOP - FN Záhradnícka 40, 821 08 Bratislava

0.49 km

MUDr. Martin Polóni

ortopédia
FN - odd. ortoped. protetiky Záhradnícka 40, 821 08 Bratislava

0.49 km

MUDr. Miriam Radochová

ortopédia
Odd. ortoped. protetiky Záhradnícka 40, 821 08 Bratislava

Ordinačné hodiny