MUDr. Vladimír Hraško

  • reumatológia
  • NZZ - NsP - reumatolog. amb. Banisko 1, 977 01 Brezno

Najbližší lekár

8.4 km

MUDr. Lýdia Brdová

reumatológia
Interná a reumat. amb. ČSA 20, 974 00 Banská Bystrica

8.4 km

MUDr. Zlata Kmečová

reumatológia
Interná klinika NsP F.D.Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

8.4 km

MUDr. Danica Šimkovičová

reumatológia
NZZ - FBLR ČSA 25, 97401 Banská Bystrica

9.24 km

MUDr. Emília Miklošková

reumatológia
NsP FDR Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny