MUDr. Viera Volaříková

  • neurológ
  • LFUK Špitálska 2, 813 72 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Hržičová

neurológ
I. neurologická kl. LFUK a FNsP Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Štefan Madarász

neurológ
NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

0 km

MUDr. Natália Porubcová

neurológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Beata Váhová

neurológ
NMO - neurol. odd. Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny