MUDr. Vanda Ušáková

  • internista
  • OÚSA - interná klinika Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jaroslava Kráľová

internista
II. interná klinika LF UK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Luptáková

internista
FNsP L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Darina Návratová

internista
FN, I.interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Ševčík

internista
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny