MUDr. Tomáš Horváth

  • chirurg
  • NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Pavol Holéczy

chirurg
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Longauer

chirurg
NsP - Milosrdní Bratia Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Milan Schnorrer

chirurg
FNsP Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Urban

chirurg
NMO Cesta Mládeže 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny