MUDr. Svetlana Wolfová

  • endokrinológ
  • NZZ - endokrinologická amb. Štefánikova 700/13, v Poliklinike, 905 01 Senica

Najbližší lekár

6.14 km

MUDr. Danica Trézová

endokrinológ
NZZ - amb. detskej endokrinológie Srbská 1, 040 01 Košice

8.33 km

MUDr. Janka Trgalová

endokrinológ
NsP - endokrinolog. amb. Staromyjavská 59, 907 13 Myjava

8.75 km

MUDr. Vladislav Volek

endokrinológ
NsP FDR - interná klinika L. Svobodu 1, 974 04 Banská Bystrica

9.46 km

Doc. MUDr. Ján Bielik

endokrinológ
NZZ - endokr. a inter. amb. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ordinačné hodiny