MUDr. Stella Majlingová

  • gastroenterológ
  • Trieda SNP 1, 04001 Košice
  • 055/2352680

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Emeše Majorová

gastroenterológ
Trieda SNP 1, 04001 Košice

0 km

MUDr. Laura Gombošová

gastroenterológ
FNsP, I.int.klinika Tr.SNP 1, 040 11 Košice

0 km

MUDr. Mária Zakuciová

gastroenterológ
FNsP - I. interná klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

0.25 km

MUDr. Danica Stričová

gastroenterológ
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00