MUDr. Stanislava Senčáková

  • Anesteziológ
  • FNsP Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Barteková

Anesteziológ
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Ferenczová

Anesteziológ
FNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Jozefíniová

Anesteziológ
Klinika anestez. a intenzivnej medicíny Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Malgorzata Repková

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny