MUDr. Ronald Pavlov

  • gastroenterológ
  • Letná ul.č.45, 04001 Košice
  • 905382646

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ronald Pavlov

gastroenterológ
MUDr. Pavlov amb., s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice

0.61 km

MUDr. Stella Majlingová

gastroenterológ
Trieda SNP 1, 04001 Košice

0.61 km

MUDr. Emeše Majorová

gastroenterológ
Trieda SNP 1, 04001 Košice

0.61 km

MUDr. Laura Gombošová

gastroenterológ
FNsP, I.int.klinika Tr.SNP 1, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny