MUDr. Róbert Urda

  • chirurg
  • NsP FDR - kardiochir. odd. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Erik Flaška

chirurg
NsP FDR - chir. klin. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Radomír Gajdoš

chirurg
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Meluš

chirurg
NsP FDR - chirurgická klinika gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Csaba Tóth

chirurg
NsP FDR, odd. plastickej chirurgie nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny