MUDr. Róbert Urda

  • chirurg
  • NsP FDR - kardiochir. odd. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Imrich Beer

chirurg
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Roman Koreň

chirurg
NsP FDR - chir. klinika Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Stanislav Mráz

chirurg
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ján Novotný

chirurg
NsP FDR - chirurgická klinika Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny