MUDr. Renáta Žigová

  • pediater
  • Klinika pre deti a dorast Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Gulasová

pediater
NsP FDR Gen.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Milica Lacová

pediater
NsP F. D. R. - klinika pre deti a dorast Nám. arm. gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ladislav Laho

pediater
Nem. F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Zuzana Oravcová

pediater
NZZ - PLPDD Bottova 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny