MUDr. Radoslav Liščák

  • prakt. lekár pre dosp.
  • Vedúci lekár LPS, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Odbor zdravotnej starostlivosti Šagátova 1, 813 04 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Baricová

prakt. lekár pre dosp.
NMO Cesta na červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Miroslava Dobrotová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Darina Kukučková

prakt. lekár pre dosp.
FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Alexandra Zaviačičová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava

Ordinačné hodiny