MUDr. Petra Olejčeková

  • prakt. lekár pre dosp.
  • PRO-SANUS a.s. Daxnerovo nám. 3, 821 08 Bratislava

Najbližší lekár

0.15 km

MUDr. Vladimír Michalka

prakt. lekár pre dosp.
NZZ Koceľova 36, 821 08 Bratislava

0.53 km

MUDr. Beáta Kopáčiková

prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia praktického lekára Justičná 2, 811 07 Bratislava

0.61 km

MUDr. Matej Ondruš

prakt. lekár pre dosp.
Lundbeck Slovensko s.r.o. Zvolenská 19, 821 09 Bratislava

0.76 km

MUDr. Valér Husarovič

prakt. lekár pre dosp.
VH Medic s.r.o. Vazovova 9B, 811 07 Bratislava

Ordinačné hodiny