MUDr. Peter Mondek , PhD. -primár Oddelenia cievnej chirurgie, MU...

Najbližší lekár

0.5 km

MUDr. Karol Zimmer

cievna chirurgia
Neštátna chirurgická a cievna amb. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

1.48 km

MUDr. Silvester Horský

cievna chirurgia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

23.09 km

MUDr. Jozef Valocký

cievna chirurgia
NsP sv. Lukáša Hodská 373/38, 924 22 Galanta

28.05 km

MUDr. Ján Švec

cievna chirurgia
NZZ - chirurgické odd. SNP 19, 934 01 Levice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00