MUDr. Peter Frankovský - gynekológ, konateľ, MUDr. Martin Smolko–...

Najbližší lekár

0.76 km

MUDr. Peter Ligus

gynekológ
Lek - Top s.r.o. - gynekolog. amb. Prostejovská 33, 080 01 Prešov

0.9 km

MUDr. Rudolf Halák

gynekológ
NsP gynek.-pôrod.odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

0.9 km

MUDr. Pavol Lisý

gynekológ
NsP - II. ženské odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

0.9 km

MUDr. Zuzana Stošeková

gynekológ
NsP J. A. Reimana Hollého 20, 080 01 Prešov

Ordinačné hodiny