MUDr. Pavol Hajmássy

  • chirurg
  • Chirurgické Centrum a.s. Kozia 17, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0.29 km

MUDr. Štefan Bočkay

chirurg
FNsP Limbová 3, 833 01 Bratislava

0.29 km

MUDr. Mária Hofmeisterová

chirurg
NsP Milosrdní Bratia SNP 10, 814 65 Bratislava

0.29 km

MUDr. Peter Lofay

chirurg
Nemocnica Ministerstva Obrany Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny