MUDr. Oto Ürge

  • endokrinológ
  • FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Gondová

endokrinológ
1. detská klin., DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Peter Hnilica

endokrinológ
OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Kalafutová

endokrinológ
NZZ - endokrinolog. amb. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Lacková

endokrinológ
FN - interné odd. nám. SNP 10, 813 63 Bratislava

Ordinačné hodiny