MUDr. Monika Gajdošová

  • očný lekár
  • FNsP F. D. Roosevelta - očná kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marianna Belanová

očný lekár
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

Prof. MUDr. Milan Izák

očný lekár
NsP F. D. R. - očná klinika nám. G. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ladislav Jančo

očný lekár
NsP FDR Námestie L. Svobodu 1, 947 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jaroslav Nikel

očný lekár
Očná klinika NsP F.D.R. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny