MUDr. Miriam Avramovová

  • internista
  • FNsP - interné lek. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Želmíra Daňová

internista
III. int.klinika LF UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Karol Gecík

internista
FNsP aka. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Hrabinská

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Krnáčová

internista
FNsP Akad. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny