MUDr. Milan Oravský

  • chirurg
  • Chir.odd. ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Pavol Holéczy

chirurg
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Štefan Löffler

chirurg
SÚSCCH - chirurg. odd. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Milan Schnorrer

chirurg
FNsP Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Urban

chirurg
NMO Cesta Mládeže 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny