MUDr. Michal Zatkalík

  • internista
  • MEDIKA - R, a.s. Krásna 22, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Cintulová

internista
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Patrícia Fodorová

internista
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Krištofová

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Majtán

internista
NsP MV SR - interné odd. Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Ordinačné hodiny