MUDr. Melinda Malá

  • cievna chirurgia
  • ul. Jánosa Estzerházyho 5, 92901 Dunajská Streda
  • 917467396

Najbližší lekár

22.76 km

MUDr. Jozef Valocký

cievna chirurgia
NsP sv. Lukáša Hodská 373/38, 924 22 Galanta

34.23 km

MUDr. Viliam Slezák , CSc.

cievna chirurgia
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

34.41 km

MUDr. Miron Petrašovič

cievna chirurgia
FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

34.41 km

Doc. MUDr. Vladimír Šefránek

cievna chirurgia
Slov. ústav srdc. a cievnych chorôb Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:20 - 14:00
Utorok: 07:20 - 14:00
Streda: 07:20 - 14:00
Štvrtok: 07:20 - 14:00
Piatok: 07:20 - 14:00