MUDr. Martin Žitňanský

  • neurológ
  • FN - neurolog. kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milan Gabriško

neurológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Kalina

neurológ
FNsP Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Miloslav Procházka

neurológ
II. Neurologická klinika LF UK BA DN Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Veronika Vestenická

neurológ
FN - I. neurologická klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny