MUDr. Martin Žitňanský

  • neurológ
  • FN - neurolog. kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

doc. MUDr. Ján Benetin

neurológ
II. neurolog. klin. LF UK, FNsP ak. L.D. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Judita Gregušová

neurológ
NMO Cesta na Červený most 1, 833 37 Bratislava

0 km

MUDr. Nizar Najar

neurológ
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Tomková

neurológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny