MUDr. Mária Trnkusová

  • Anesteziológ
  • DFNsP - DKAIM - B Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Gálusová

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Karol Kálig

Anesteziológ
Klinika anest.a inter.med. LFUK Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0 km

MUDr. Štefan Mojžiš

Anesteziológ
DK - DFN - AIM - Det. dialýza Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Stanislava Senčáková

Anesteziológ
FNsP Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny