MUDr. Mária Mihaleová

  • reumatológia
  • Spoloč. zdrav. poisťovńa Ondavská 3, 821 08 Bratislava

Najbližší lekár

2.3 km

MUDr. Ivan Ujvári

reumatológia
Reumatologická amb. PK Bezručova 5, 811 09 Bratislava

2.47 km

MUDr. Daniela Farkašová

reumatológia
NsP Milosrdní Bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

2.47 km

MUDr. Eva Kokavcová

reumatológia
Nešt. reumatologická amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

2.47 km

Doc. MUDr. Ivan Rybár

reumatológia
SPAM SZU- NURCH Piešťany Limbova 12, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny