MUDr. Mária Hronská

  • gynekológ
  • OÚSA s.r.o. - gynekolog. odd. Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Pavol Bazovský

gynekológ
NsP akad. L. Dérera - gyn-pôr. klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Michaela Fellnerová

gynekológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt

gynekológ
SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Július Štefanovič

gynekológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

Ordinačné hodiny