MUDr. Marcela Zaviačičová

  • pediater
  • 1. Detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Balažovjechová

pediater
DFNsP - neurolog. odd. Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Miriam Kolníková

pediater
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martina Mikesková

pediater
DFNsP - detské onkologické odd. Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Beata Slezáková

pediater
DFNsP Limbová 1, 831 40 Bratislava

Ordinačné hodiny