MUDr. Marcela Zaviačičová

  • pediater
  • 1. Detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Fabriciová

pediater
I. detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Zora Klepochová

pediater
Poliklinika Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Selková

pediater
I. Detská klinika LFUK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Karin Viestová

pediater
DFNsP - neurol.odd. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny