MUDr. Ľubica Švantnerová

  • pediater
  • NZZ - amb. pre deti a dorast Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.12 km

MUDr. Eva Jankovičová

pediater
ZP CHZP Apollo Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica

0.3 km

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký

pediater
NsP F.D.R. Klinika pre deti a dorast, 975 17 Banská Bystrica

0.3 km

Doc. MUDr. Karol Králinský

pediater
NsP FD Roosevelta Nám. Gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.3 km

MUDr. Katarína Okáľová

pediater
NsP FDR Nám. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny