MUDr. Ľubica Šablová

Najbližší lekár

2.38 km

MUDr. Peter Stanko

gynekológ
Kadnárova 4, 83228 Bratislava

2.65 km

MUDr. Alexander Hoschek

gynekológ
NZZ - gynekologická amb. Roľnícka 1, 831 07 Bratislava

3.59 km

MUDr. Tibor Bertold

gynekológ
Nobelova 34, 83201 Bratislava

4.54 km

MUDr. Miroslav Kotek

gynekológ
Glaxo Smith Kline Vajnorská 100/A, 831 02 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 11:00 - 17:00
Utorok: 12:30 - 15:00
Streda: 08:15 - 13:00
Štvrtok: 11:30 - 13:30
Piatok: 08:15 - 11:00