MUDr. Ľubica Čápová

  • reumatológia
  • Nár.ústav tuberkulózy a resp.chorôb. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Daniela Farkašová

reumatológia
NsP Milosrdní Bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Kokavcová

reumatológia
Nešt. reumatologická amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ivan Rybár

reumatológia
SPAM SZU- NURCH Piešťany Limbova 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Vivodová

reumatológia
MZ SR Limbová 2, 833 41 Bratislava

Ordinačné hodiny