MUDr. Ľubica Budajová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.1 km

MUDr. Karol Dókuš

prakt. lekár pre dosp.
NsP F. D. Roosevelta nám. gen. Svobodu 1, 978 17 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Renáta Kovářová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ kpt. Nálepku 5, 974 01 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Vladimír Reptiš

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Anna Vallová

prakt. lekár pre dosp.
NsP - F.D.R. Nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny