MUDr. Ľubica Budajová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.1 km

MUDr. Gabriela Gémešová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Horná 60 a 62, 974 01 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Renáta Kovářová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ kpt. Nálepku 5, 974 01 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Vladimír Reptiš

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica

0.1 km

Mgr. MUDr. Zuzana Schlegel

prakt. lekár pre dosp.
Očná klinika NsP F.D. Roosevelta Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny