MUDr. Lívia Romanová

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Boris Stríž

kardiológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.21 km

MUDr. Pavel Gavora

kardiológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Martin Kokles

kardiológ
III. interná klinika FNsP ak. L.Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

MUDr. Marianna Mináriková

kardiológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 14:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 14:00
Štvrtok: 07:00 - 13:00