MUDr. Katarína Malíková

  • internista
  • SÚSaCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mohammed Bedairi

internista
FN LFUK - II. interná kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Danica Dohnalová

internista
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Viera Kupčová

internista
III.inter.kl. LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Mikulová

internista
FNsP Milosrdní bratia s.r.o. Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Ordinačné hodiny