MUDr. Katarína Kanáliková

  • kardiológ
  • SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Pavel Gavora

kardiológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Kokles

kardiológ
III. interná klinika FNsP ak. L.Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Stanislav Mizera

kardiológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Šimková

kardiológ
katedra kardiológie SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny