MUDr. Katarína Bednáriková

  • internista
  • CHZP APOLLO Kazanská 44, P.O.Box 31, 820 14 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Belovičová

internista
Sloven. zdrav. univerzita - kat. vnút. lek. Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Miriam Drahokoupilová

internista
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Radoslav Greksák

internista
NOÚ - interné odd. B Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Lappyová

internista
FN - I. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny