MUDr. Július Kotzig

  • chirurg
  • NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Augustín Prochotský CSc.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan Daniel

chirurg
II: chir. kl. NsP Sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Maroš Straka

chirurg
NsP sv. Cyrila a Metoda - chirur. kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Róbert Takács

chirurg
Odd. cievnej chir. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny