MUDr. Jozef Babala

  • chirurg
  • Klinika detskej chirurgie, LFUK, DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milan Hric

chirurg
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Patrik Palacka

chirurg
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ján Škultéty

chirurg
Lekárska fakulta UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Barbora Vichová

chirurg
FNsP Milosrdní bratia - III. chirur. kl. SNP 10, 810 01 Bratislava

Ordinačné hodiny