MUDr. Jaroslava Štrbová PhD., MUDr. Marta Grožajová, MUDr. Fedor ...

Najbližší lekár

3.06 km

MUDr. Zdena Ondrejkovičová

internista
M. Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava

3.38 km

MUDr. Peter Habán

internista
NZZ - vnútorné lek. Saratovská 24, 841 02 Bratislava

4.36 km

MUDr. Peter Čemba

internista
Domov dôchodcov "Jeseň života" Hanulova 7/a, 841 02 Bratislava

6.38 km

MUDr. Mária Maláková

internista
NMO Cesta na Červený most 1, 811 05 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 17:00
Utorok: 07:30 - 17:00
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 17:00
Piatok: 07:30 - 17:00