MUDr. Jaroslava Kráľová

  • internista
  • II. interná klinika LF UK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Gašparíková

internista
FNsP - II. interná kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Krnáčová

internista
FNsP Akad. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Margitfalviová

internista
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Šumec

internista
ŽNsP Šancova 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny