MUDr. Jaromír Chorváth

  • chirurg
  • NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marián Karaba

chirurg
NOÚ - onkochirurgická kl. Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Mihaleová

chirurg
NMO Cesta na červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Šimon Studený

chirurg
Klinika Detskej chirurgie Limbová 1, 833 69 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Žáková

chirurg
ŠZÚ Trnavská 52, 826 45 Bratislava

Ordinačné hodiny