MUDr. Jarmila Sieglová

Najbližší lekár

7.46 km

MUDr. Tatiana Matušková

praktický lekár pre deti a dorast
NZZ - PLPDD , 951 05 Veľký Cetín

7.52 km

MUDr. Ivica Šurániová

praktický lekár pre deti a dorast
MsPLK Nábrežie 16, 942 01 Šurany

7.55 km

MUDr. Tatiana Matušková

praktický lekár pre deti a dorast
Nitrianska ul., 95105 Veľký Cetín

10.05 km

MUDr. Oto Halzl

praktický lekár pre deti a dorast
Pediatrická amb. Železničná 6, 941 10 Tvrdošovce

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 12:30
Utorok: 07:30 - 12:30
Streda: 07:30 - 12:30
Štvrtok: 07:30 - 12:30
Piatok: 07:30 - 12:30